Ondersteuningsplan

U leest het eerste Ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband passend onderwijs VO Gorinchem e.o. (VO 28-14).

Dit plan is gebaseerd op veel en goed voorbereidingswerk in werkgroepen die sinds eind 2012 actief zijn geweest, alsmede gesprekken in het bestuur in 2013. Het plan beschrijft de wijze waarop we passend onderwijs in onze regio vorm gaan geven en welke resultaten we hiermee willen realiseren.

In de eerste plaats analyseren wij hoe en waar leerlingen momenteel extra ondersteuning krijgen. Vervolgens beschrijven we welke continueringen en verbeteringen wij hier in door willen gaan voeren, nadat we vanaf
1 augustus 2014 (geleidelijk) volledig zelf verantwoordelijk worden voor het integrale, dekkende aanbod voor alle leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben.

Deze verbeteringen willen en kunnen we slechts geleidelijk doorvoeren: de bevoegdheden en middelen komen gefaseerd onze kant op, we willen al werkende doorgronden hoe het nieuwe stelsel werkt en bovendien hoeft niet alles onmiddellijk veranderd te worden: er gaat al veel goed. Daarom heeft dit plan op diverse onderdelen een sterk procesmatig karakter: beschreven wordt langs welke weg we onze invulling van passend onderwijs willen gaan onderzoeken en werkendeweg realiseren.

Een Ondersteuningsplan moet (wettelijk) voor een vierjarige periode worden vastgesteld. Vanwege de hierboven genoemde geleidelijkheid ligt in voorliggend plan de nadruk op de periode augustus 2014 – juli 2015, met een doorkijk naar de latere jaren. Het is ons voornemen begin 2015 een Ondersteuningsplan voor de vierjaarsperiode 2015-2019 te presenteren, gebaseerd op de vanaf eind 2013 opgedane ervaringen, verzamelde monitor-gegevens, behaalde resultaten en gegroeide inzichten.

Over dit plan is op overeenstemming gericht overleg met de acht betrokken gemeenten gevoerd. Deze overeenstemming is in het REA van 5 februari 2014 bereikt.
De Ondersteuningsplanraad heeft op 26 maart 2014 ingestemd met het plan.
Het bestuur heeft het plan op 14 april 2014 definitief vastgesteld.

Lees het Ondersteuningsplan versie 2.1 (PDF)

 

 

Comments are closed.