Verantwoording

Samenwerkingsverband PasVOrm ontvangt de middelen voor de onderwijsondersteuning aan leerlingen. Over het gevoerde beleid en de inzet van het geld legt het samenwerkingsverband jaarlijks verantwoording af in de jaarstukken (bestuursverslag en jaarrekening). Zo worden de overheid en andere belanghebbenden geïnformeerd over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen.

Aan de inhoud van deze  pagina wordt gewerkt!

  • jaarstukken 2016
  • begroting
  • managementrapportages
  • besluit verrekening overstappende leerlingen
  • beleidsstukken: arrangementen/visie etc.
 

Comments are closed.