KPCL verandert naar commissie ATLV (Arrangementen en ToeLaatbaarheidsVerklaringen)

Per 1 juni 2015 verandert de structuur t.a.v. arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. De nieuwe commissie beoordeelt de aanvragen voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen en adviseert. De directie van het samenwerkingsverband kent ze vervolgens toe of wijst ze af.

Hiervoor wordt gewerkt met een duidelijke route voor uw aanvraag. Voor het aanvragen, de procedures verwijzen we naar de volgende pagina’s op deze website: ‘Aanvraag arrangementen’ en ‘Toelating tot het VSO’.

Bij het starten van de commissie ATLV verdwijnt de KPCL. De vragen die binnen de KPCL aan de orde kwamen, zullen nadrukkelijk onderwerp van gesprek worden op de besprekingen van het zorgadviesteam (ZAT) op de eigen school. De inhoud van het gesprek van de KPCL verhuist hiermee in feite naar de ZAT-besprekingen.

 

Comments are closed.