Welkom op de site van het Samenwerkingsverband VO 28.14, PasVOrm e.o.

Het SWV VO PasVOrm zet zich in voor alle VO-leerlingen in de regio 28.14 in het kader van de wet Passend Onderwijs.  Het betreft de leerlingen uit de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Werkendam en Zederik.

Het samenwerkingsverband PasVOrm zoekt  eenverbindend en doortastend directeur-uitvoerend bestuurder voor 0,6 à 0,8 FTE
meer informatie? Bekijk het profiel.
Vanaf 1 juli 2018 ziet u hier onze nieuwe website.

Vanaf 1 juli 2018 ziet u hier onze nieuwe website.

Iedere leerling verdient aandacht, onderwijs, zorg en begeleiding om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat begint bij de leerling en de leraar in de klas, in school. Uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling en op basis van partnerschap met ouders (context).

Het SWV PasVOrm ondersteunt de 19 VO- en 3 VSO-scholen hierbij zo goed mogelijk om die optimale ontwikkeling voor de ruim 9600 leerlingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het SWV streeft naar een geïntegreerd en samenhangend systeem van onderwijs, ondersteuning, zorg en begeleiding in onze regio. Het SWV VO heeft een specifieke kerntaak voor VO-leerlingen (en scholen) die meer (extra) ondersteuning nodig hebben.  Dat gebeurt bij voorkeur in de scholen en in specifieke gevallen op de bovenschoolse onderwijsvoorziening. Dit alles in nauwe samenwerking  met gemeenten en andere externe partners vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid m.b.t. jeugdhulp, (school) maatschappelijke werk, leerplicht, e.d.  Samen sterk, uitgaande van de eigen kracht. Samenwerken, kennis en ervaring delen, leren van en met elkaar.

Voor een soepele overgang van het basisonderwijs naar het VO wordt intensief samengewerkt met de drie kamers uit het Samenwerkingsverband Driegang. Een vergelijkbare werkwijze ontwikkelen we voor een zo goed mogelijke overgang, aansluiting en afstemming naar het MBO.

 

Comments are closed.